Jeg tilbyder netværkssamling og Scrum organisering til faggrupper, der arbejder i relationsprofessioner, eksempelvis:

  • Lærere
  • Pædagoger
  • Sygeplejersker
  • Pædagogiske assistenter
  • Sosu assistenter
  • Plejehjemsassistenter
  • Ledere

 

Indhold og proces retter sig almindeligvis mod tre aspekter af praksis:

  • Faglighed, her under indhold og strukturering
  • Samarbejde i teamet
  • Organisation & ledelse

Der tages afsæt i flere forskellige, faglige retninger, men navnlig social kapital, det systemiske og det narrative perspektiv. Her ud over trækkes der naturligvis på mange års generelt kendskab og kendskab til ledelse og samarbejde.