Jeg hjælper den enkelte leder eller lederteam og personalegrupper med at fokusere på og udvikle de personlige kompetencer, der skal til for at løse institutionens kerneydelse, højne fagligheden, styrke samarbejdet, forstærke tværfagligheden og koordinere de administrative og praktiske inkluderende pædagogiske opgaver.

 

Fokus er på styrken af forskellighed i gruppen, transparent kommunikation, anerkendelse, planlægning og fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver. Et fundament af tillid i gruppen, styrkelse af den sociale kapital, daglig struktur og ikke mindst motivation hos den enkelte medarbejder og ansvar for kvaliteten og helheden i kerneydelsen, er de begreber og teorier jeg arbejder med i min i rådgivning og indsats.

 

Hvilke driftsmæssige - eller faglige udfordringer skal lederen eller teamet løse? Hvad skal(leder)teamet og/eller personalegruppen kunne sammen for at løse disse udfordringer, og hvad skal den enkelte leder/medarbejder fokusere på og udvikle, for at (leder)teamet kan fungere og eksekvere?

 

Min erfaring er, at mange (leder)teams ikke tager sig tid til, at fokusere på spørgsmålet, hvad er det, der ikke fungerer, og hvad kan vi gøre anderledes fremover, hvis vi skal leve op til de krav vi stiller til os selv og som vores omgivelser forventer af os.

 

Er vi (tvær)faglige nok, tager alle nok hensyn til helheden i forhold til kerneydelsen og de værdier og målsætninger vi har stille os? Er vi gode nok som ledere og medarbejdere til at være tydlige, lytte og håndtere de snitflader, som kan være konfliktfyldte?’

 

Lederen af teamet er rollemodel for, hvad der er muligt i teamet og organisationen.

 

Det kræver en ambitiøs og modig leder at stå i spidsen for en proces, hvor lederen sætter krav til medarbejdernes og teamets indbyrdes samarbejde og de enkelte teammedlemmers personlige kompetencer og udvikling. Når en organisation ikke levere på egne målsætninger er det lederens handlinger eller passivitet, der vil være i fokus for forandringer. I sidste ende er fokus på de ting, som lederen enten gør, har gjort eller ikke har gjort endnu:

  • Kommunikation
  • Transparent
  • Motivation
  • Diversitet
  • Tillid
  • Tryghed til forandringer
  • Social kapital
  • Arbejdsglæde
  • Kerneydelsens kvalitet
  • Tværfaglighed

 

Min erfaring er, at fokus på daglig drift kan være med til at udskyde spørgsmålene om, er der noget der kan og skal gøres anderledes, er der noget der ikke fungerer som det skal?