Handelsbetingelser for foredrag og øvrige konsultative ydelser.

Alle priser er eksklusive moms og aftales individuelt.


Pris inkluderer:
Foredrag / procesledelse på selve dagen (dagene)
Undervisningsmaterialer / dias (sendes via e-mail efter aftale)
Oplægsholders tilrettelæggelse af indhold og proces i forhold til det (eller de) pågældende enkeltdagsengagement (-er)
Mulighed for ét formøde pr. dagsengagement (op til en halv time via telefon / skype)

Kørsel afregnes efter statens takster, dvs. 3,73 pr. km.

Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Supervisionsgrupper med enkelt-tilmelding er alt inklusive - dog ikke moms.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne. 

Materialer (slides m.m.) til deltagerne må gøres tilgængeligt af arrangøren on-line, men skal fjernes maximalt 7 dage efter arrangementets afholdelse. 

En aftale mellem arrangør og engagerede (Zaki Mølgaard) er endeligt bindende, når engagerede via e-mail har konfirmeret aftalen. 

Ved enkeltdagsarrangementer fremsendes faktura via e-mail eller EAN-nr. umiddelbart efter arrangementets afvikling. Ved længerevarende arrangementer fremsendes faktura via e-mail eller EAN-nr. umiddelbart efter første arrangements afvikling. Betalingsfrist er i alle tilfælde 8 dage

Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest. I tilfælde af aflysning fra engageredes side bortfalder krav om honorar. 

Hvis arrangøren afbestiller 30 dage (eller mindre) før arrangementets gennemførelse betales 50% af honoraret (eksklusive moms). Aftale om et erstatningsarrangement kan her ud over aftales, men vedrører ikke denne kontrakt. 

Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler. 

I tilfælde af forsinkelser som resultat af pludseligt opståede, ekstreme vejr- og/eller trafikforhold, vælger arrangøren en af de to nedenstående modeller for gennemførsel: 

A. Arrangementet gennemføres ind til det aftalte sluttidspunkt. I så tilfælde betales 75% af det aftalte honorar (eksklusive moms). 

B. Arrangementet gennemføres i sit fulde timetal og sluttidspunktet rykkes. Dette kan kun ske med godkendelse fra engageredes side. I så tilfælde betales det fulde honorar. 

I tilfælde af pludseligt opståede vejr- og/eller trafikforhold der forhindre engagerede i at komme frem til det aftalte arrangement, betaler arrangøren eventuelle transportudgifter (statens højeste kilometertakst), herunder også broafgift.