Den demografiske udvikling vil sætte velfærdsinstitutionerne under pres i fremtiden. Der er derfor brug for nye tiltag, som på en gang kan sikre kvaliteten og øge effektiviteten i velfærdssektoren, uden at det går ud over arbejdsmiljøet.

 

I forbindelse med det øget pres på velfærdsstaten inden for ældreområdet og på sygehusområdet, er fokus rettet med forebyggende foranstaltninger i forhold til sundhed, ensomhed, trivsel etc. De pårørende, familien, netværket og foreninger af frivillige skal i stadig højre grad tage over hvor det tidligere var velfærdsstaten der trådte til. Dette synes for alle at være en rigtig vej. Udfordringerne kan være, hvordan etablere vi det bedste og mest frugtbare samarbejde mellem den ældre, den sygdomsramte de pårørende, de frivillige og de fagprofessionelle?

 

Netværkssamling er en kommunikationsmetode der hjælper med at etablere og udvikle sådan et frugtbart og godt samarbejde.

 

Netværkssamling er en gennemtænkt, afprøvet og lavpraktisk kommunikationsmetode der inddrager den ældre, de pårørende og netværket i tæt samarbejde med de fagprofessionelle, hvor fokus først og fremmest er på at den ældre og patienten skal have den bedste tid i denne del af deres tilværelse. Udgangspunktet er på den ældres og patientens behov, formåren og de pårørendes, familiens og netværkets ressourcer , de frivilliges tilbud og de fagprofessionelles viden. De forskellige aktøres udgangspunkt kombineres og bruges aktiv i planlægningen af en varieret, mangfoldig og sund daglig dag for den ældre, patienten, de pårørende og de professionelle.

 

Netværkssamling inddrager og koordinere, skabe klarhed og overblik over den ældres, patientens og de pårørendes situation og handlemuligheder, sådan at den ældre, de pårørende, familien og netværket kan fokusere på de mellemmenneskelige relationer og det der betyder noget for alle involveret – at få en god tid sammen i denne fase af den ældres liv. De professionelle faglighed, tid og ressourcer bliver fokuseret og struktureret således, at de som gruppe levere høj kvalitet med mindre individuel indsats, til gavn for det oplevet arbejdsmiljø og med et særligt blik på, at nedbringe stress tendenser.

  • Inddragelse af pårørende og netværk
  • Inddragelse af samarbejdspartnere
  • Inddragelse af forældre
  • Netværkssamling
  • Scrum/tavlen